General

Hướng Cài Đặt MU OFFLINE ( Tận Tình & Thành Công )

Cập nhật: 09-01-2009 01:04:58 bởi: admin

Hướng Dẫn Cài Đặt http://www.zshare.net/download/25384226c2fc7f/ Hướng Dẫn Cơ Bản Để Có được 1 Bản Server 1.00.16 VTM By Cuonglee Lời ngỏ: Hy vọng qua bài viết này có thể giúp được những thành viên mới còn bỡ ngỡ về MU Server có thể tự tay mình cài đặt được 1 bản MU Ser

Hướng Dẫn Cài Đặt
http://www.zshare.net/download/25384226c2fc7f/
Hướng Dẫn Cơ Bản Để Có được 1 Bản Server 1.00.16 VTM By Cuonglee


Lời ngỏ: Hy vọng qua bài viết này có thể giúp được những thành viên mới còn bỡ ngỡ về MU Server có thể tự tay mình cài đặt được 1 bản MU Server hoàn chỉnh nhất.
Yêu cầu của mình:
Khi xem qua bài hướng dẫn này xin các bạn khoan hãy boăn khoăn thắc mắc này nọ, mà hãy làm theo những gì mình hướng dẫn. Và tuyệt đối các bạn không được thay đổi những gì ngoài 2 cái IP này: 10.0.0.250 (IP Lan) và amoc.myvnc.com (IP Wan). Khi mà các bạn làm theo bài hướng dẫn của mình và chạy Server + đăng nhập client thành công.... thì lúc này các bạn có thể thay đổi lại những gì trong Server theo ý thích của các bạn


Link Server + Client Patch:

Download: http://www.hvcupload.us/MU/cuonglee.rar


Pass: www.clbgamesvn.com

Link Client:

Client Full MU FPT 1.02H: ftp://ftp.muonline.vn/MU1_02h/MU1_02h_full(Vie).exe


Phần này cũng chính là hướng dẫn config Server dạng Online

Hãy lưu ý 2 IP : 10.0.0.250 (IP Lan) và amoc.myvnc.com (IP Wan)
Đây là IP của Server các bạn nên các bạn nên thay đổi lại. Và thêm 1 lưu ý nữa: trong Server ở đâu là IP Lan thì các bạn thay thế lại thành IP Lan, còn chỗ nào là IP Wan thì các bạn thay thế lại thành IP Wan.

Những chỗ cần thay thế IP:


1 - D:MuServerConnectServerDataServerList.dat:
0 "MUVTM" "amoc.myvnc.com" 55901 "SHOW"
19 "MUVTM_CS" "amoc.myvnc.com" 55919 "HIDE"
2 - D:MuServerDataLangKorCommonLoc.cfg:
[ConnectServerInfo]

IP = amoc.myvnc.com

PORT = 55557

[GameServerInfo]

ClientExeVersion = 1.00.16

ClientExeSerial = cuongleeMUServer

LootingTime = 3
3 - D:MuServerDataCommonServer.cfg:
Trong file này có 4 chỗ có IP Lan 10.0.0.250 . Các bạn hãy thay đổi lại thành IP Lan của các bạn
4 - D:MuServerDataIpList.dat:
"amoc.myvnc.com"

5 - D:MuServerDataMapServerInfo.dat:

0
0 0 1 Samoc.myvnc.com 55901

19 0 0 Samoc.myvnc.com 55919
end

//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1
0 0 30 19
0 0 31 19
0 0 34 1919 1 30 -1
19 1 31 -1
19 1 34 -1
end
Lưu ý: hãy lưu ý chữ "S" các bạn không được xóa nó


6 - D:MuServerDataServer1AllowableIPList.txt:
7 - D:MuServerDataServer2AllowableIPList.txt:
0
127 0 0 1 255
10 0 0 250 255
end
Lưu ý:IP ở đây luôn luôn ở dạng Lan dù có đưa online hay offline. IP Lan ở đây là 10 0 0 250 chứ không phải 10.0.0.250 . Và lưu ý cuối IP có số 255

8 - D:MuServerX[Start-Links]X:
[001] JoinServer: D:MUSERVERJoinServerJoinServer.exe /p55970 /caamoc.myvnc.com /cp55557
[005] ExDB: D:MUSERVERExDBExDB.exe amoc.myvnc.com
[006] ChatServer: D:MUSERVERChatServerChatServer.exe amoc.myvnc.com
[009] GameServer: D:MUSERVERGameServerGameServer.exe amoc.myvnc.com 55970 amoc.myvnc.com 55960 55901
[010] GameServer_CS: D:MUSERVERGameServer_CSGameServer_CS.exe amoc.myvnc.com 55970 amoc.myvnc.com 55962 55919
Những chỗ cần thay đổi Pass của sa:

1 - D:MUSERVERExDBExDB.ini:
"sa" "1234" 1 50 50
2 - D:MUSERVERMu_Ranking_DB_ServerSvConfig.ini:
;---------------------------------------------------------------------------------
; ODBC
;---------------------------------------------------------------------------------
[odbc_setting]
dbname = Ranking
odbc_dsn = Ranking
;odbc_dsn = RANKING_DATA
odbc_uid = sa
odbc_pass = 1234
odbc_con_count = 40

;---------------------------------------------------------------------------------
; PIM
;---------------------------------------------------------------------------------
[pim_setting]
queue_no = 4
workerthread_no = 10
3 - D:MUSERVERWz_Mu2003_Event_ServerDataSvConfig.i ni:
;---------------------------------------------------------------------------------
; PIM
;---------------------------------------------------------------------------------
[pim_setting]
queue_no = 4
workerthread_no = 4

;---------------------------------------------------------------------------------
; ODBC Á¢¼Ó
;---------------------------------------------------------------------------------
[odbc_connection]
mu2003_dbname = MU2003_EVENT_DATA
mu2003_dsn = MU2003_EVENT_DB
mu2003_uid = sa
mu2003_pass = 1234

Phần máy Client (trong mạng Lan của Server)

Vì đây là phần hướng dẫn Server dạng Online nên để máy client (trong mạng Lan của Server) connect được tới Server thì các bạn làm thêm bước này nữa:
Vào C:WINDOWSsystem32driversetchosts:
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host

127.0.0.1 localhost
10.0.0.250 amoc.myvnc.com
Phần cuối Mở port Modem

Xem hướng dẫn: http://www.portforward.com/english/r...outerindex.htm
Các port cần mở:
Port web: 80
Port Connect Server: 44405
Port GameServer: 55901
Port GameServer_CS: 55919

Phần hướng dẫn Server dạng Offline (hoặc mạng nội bộ)


Lưu ý: ở phần này tất cả IP trong server và client các bạn chuyển về IP dạng Lan hết

- Cũng tương tự như phần config Server dạng Online, nhưng các bạn bỏ qua những bước sau đây:
4 - Cài đặt No-Ip
Ở bước 5 - Config Server (xem trong phim hướng dẫn) các bạn bỏ qua phần chỉnh sửa IP trong file hosts
8 - Phần máy Client (trong mạng Lan của Server)
9 - Phần cuối Mở port Modem[right ][i ]nguồn: www.clbgamesvn.com[/i][/right]

Chú Ý Thêm là Tất cả Phim và hướng dẫn đều có trong phần link down server ...

Reg ODBC
http://www.zshare.net/download/25384349414d31/
Client để chơi game
http://files.filefront.com/Warfarera.../fileinfo.html
Mu server
http://www.zshare.net/download/243585355288e7
Patch Việt hóa cho client và server
http://www.zshare.net/download/25666097828bae/
Thông tin thêm : các lệnh dùng trong phiên bản này
Lệnh cho member
/addstr
/addagi
/addvit
/addeng
Lệnh cho GM
/kundunstart= Bắt đầu event Kundun
/kundun1 = Gặp Kundun1
/kundun2 = Gặp Kundun2
/kundun3 = Gặp Kundun3
/kundun4 = Gặp Kundun4
/kundun5 = Gặp Kundun5
Lệnh cưới hỏi
/marry
/prop
/huwi
/maot
Lệnh Công thành chiến

/warsetstart
/warsetend
/warsetnotify
/warcurstate
/warcurowner
/warchangeside
/warsetregmark
/warsetregsiege
/warchangeowner
Trích:
Thông tin Server
Tính năng SS II : 75 %
Full 3d camera

Fixbug : PKbug fix no Dissconnect
CW event fix
Fix Dataserver
Fix move full map
Bug : Not working Kantru event = Event kantru không hoạt động
Not working NPC SS II
Credit nguyên bản gốc
RabbiT & WizzY
* goehdtjdrnr
* And K2& WEBZEN for steeling these files from me!!! (LOL)
* And Some Chinese Guys
Credit bản Mod (Vie)

*Re edit + Fix by Mu 2k7Team , 100% fix by Eddy'sTeamLeader
*Việt hóa 90% Server by Eddy's
*Develop : eddy + 4rum Net4vietftp://ftp.muonline.vn/MU1_02h/Mu1_02h_full(Vie).zip link fpt nè
GIờ up thêm cái hướng dẫn bằng video nữa nè
http://www.zshare.net/download/25348576cdecf3/
SQL server,cái quan trọng nhất để làm Mu server
http://www.vnpower.org/forums/ipb_se...%2FSQLEXPR.EXE
Web 0.8 with MD5
http://www.zshare.net/download/2036846540ee8a/
CHút nhạc vô web page của bạn
http://www.zshare.net/download/1567998b88f612/
Ui ui da,xong gò id9o1,bữa nào up nốt cái crack cho SQL server là finish ^^ Bản nì đang xài tạm 30 ngày

Thông tin về web 0.8
Add music vào web :

* Copy file musicmu.rar vào thư mục bạn cài web0.8 và giải nén
* Vào Admin control bật chức năng music.
- Chú ý : ai đã download bản muweb0.8 with music bên ragezone thì copy
Folder music; file music.swf,mp3list.xml sang bản web0.8 việt hóa và vào admin bật chức năng music.(ko cần download file update music ở trên)


- Ngày 27-5 : sủa lại những lỗi như mọi người đã nói.
- Ngày 20-5 :
- fix lỗi mua đồ, kiểm tra item
- Ngày 13-5 :
- Fix lỗi tiếng việt (100% tiếng việt) bắt buộc phải install lại, những tin tức, event cũ phải xóa, các bạn có thể copy ra rồi sau add lại.
- Fix lỗi rửa tội.
- Ngày 09-05 : (phải install)
- Thêm chức năng mới, tạo thẻ để add tiền vào tài khoản sử dụng VND
Admin :
- Trong trang admin vào quản lý thẻ. Bạn chọn giá trị thẻ và ấn submit, thẻ mới với id (14 sô) sẽ được tạo trong danh sách phía dưới. Bạn chỉ thông báo thành viên các mức thẻ đã có.
- Người mua sẽ gửi tiền theo những giá trị bạn đã tạo (khi gửi cần thông tin số tiền, tên tài khoản)
- Khi nào thành viên gửi tiền, bạn lấy số id tương ứng với số tiền để gửi cho thanh viên đó. Bạn vào sửa lại thông tin người mua là tài khoản ng gửi đến (chỉ có tài khoản đó mới mua được)
- Chỉ tài khoản ghi ở dòng Người mua mới có thể sử dụng được thẻ đó (tránh ng khác biết số thẻ add vào tài khoản khác.)
Người mua :
- Khi nhận được số thẻ, dùng tài khoản mình đã gửi cho admin để đang nhập, vào link nạp thẻ và nhập 14 số id để nạp tiền vào tài khoản.
- Thêm chức năng mua đồ bằng tiền VND, bạn vào admin webshop để chọn mua bằng Zen hoặc VND

- Khi install thông tin thẻ, tin tức, download vẫn được giữ lại. Những bản update về sau các bạn chỉ việc chạy install ko cần lo backup dữ liệu.

- Ngày 07-05 : (phải install)
- Fix lỗi đăng ký báo tài khoản đã tồn tại, lỗi cộng point.
- Cửa hàng với chức năng mới, mua bán tự động (người chơi có thể mua trực tiếp tại cửa hàng).
Hướng dẫn tạo thêm đồ vào cửa hàng :
- Vào trang quản lý admin -> webshop.
- Điền đầy đủ tên, giá (có thể đặt vài tỉ), số lượng (giới hạn số lượng cho thành viên mua), loại hàng, Classes, điền thông tin.
- Chú ý :
Item code : Bạn dùng Muedit (mình dùng Muedit 2.1 tùy phiên bản item khác nhau) tạo item theo ý muốn, và lấy code item là 20 ký tự ở phía góc điền vào ô Item code.
Bạn nên vào game để kiểm tra item có đúng với muedit hay ko.
Bắt buộc 20 ký tự, ko đúng sẽ bị lỗi khi mua
Hình item : Bạn chọn hình tương ứng trong folder items (lấy tên và đuôi vd 1-12.jpg).
- Khi mua hàng số serial của item được thêm tự động và ghi lại log file ai đã mua, serial bao nhiêu.
- Vượt quá số lượng bạn đặt sẽ ko mua được nữa.
Đồ mua được sẽ thêm trực tiếp vào 4 dòng trên cùng của hòm đồ, trước khi mua yêu cầu phải để trống 4 dòng đầu tiên, nếu ko sẽ mất đồ ở 4 dòng đầu.
Chức năng mới :
- Sửa logo của guild trên web. Hiện biểu tượng guild khi vào nhân vật, nếu là chủ guild có thêm link để sửa logo.
- Reset yêu cầu chaos, cre, blue
- Ngân hàng, mua bán reset, đổi giới tính, cờ bạc, lấy điểm nhân vật.
- Admin lựa chọn cho phép sử dụng chức năng trên trong trang quản lý admin.

Bảng tính reset
1-10 yêu cầu 150 level 15 triệu Zen, + 300 point, DL + 100 point ML
10-50 yêu cầu 200 level 25 triệu Zen+1Chaos,+250 point, DL +50 point ML
50-100 yêu cầu 250 level 35 triệu Zen+2Chaos+1Creation,+200 point,DL+40 point ML
100-200 yêu cầu 350 level 50 triệu Zen+3Chaos+2Creation+1Blue,+100 point,DL +30 point ML
200-300 yêu cầu 360 level 60 triệu Zen+4Chaos+3Creation+2Blue,+90 point,DL +20 point ML
300-400 yêu cầu 370 level 70 triệu Zen+5Chaos+4Creation+3Blue, +80 point,DL+10 point ML
>400 yêu cầu 400 level 100 triệu Zen+5Chaos+5Creation+5Blue, +50 point,DL +5 point ML

- Phần ngân hàng gửi Zen và rút Zen (ko mất phí).
- Mua reset 1 lần 500 tr zen.
- Bán reset 1 lần 300 tr zen.
- Đổi giới tính nhân vật. (mất 500tr zen,10 lần reset, yêu cầu level 400)

Reset và đổi giới tính nhân vật mất hết đồ và skill.

Chỉnh sửa mức độ yêu cầu reset, tiền đổi giới tính... trong file includes/character.class.php , includes/character_manager.php , includes/bank.class.php , includes/bank_manager.php dùng Editplus để sửa.

Còn Đây Là LINK DỰ PHÒNG & Link Sever NEW ....

Mu Server 1.0N by caothuphutho ( PhuTho Team)

MuServer 1.02N by FNR - Chuot Thanh Tinh Develop

MuServer 1.02N Pro by bachcotsau

MuServer 1.02e by caothuphutho (PhuTho Team)

MuServer 1.02N+PachtFull+New by MuCZ (Đang bị Die links, chờ mucz.net Reupload)

MuServer 1.02e Hoàn Hảo

MuServer 1.03C+Mod by Eddy ( Feat Mu2k7 Team - Old) ....

MX 1.00.16 Full Season 2 - Kor Protocol - Repacked by Thientruongdx (PhuTho Team)

SCFMT Season 3 Episode 2 +Fixed+Repack

SCFMT Season 3 Episode 2 repack V3 - **PB** update Item Dragon

GameServer Lucianoaibar Beta 41.1 - Holy update 8 - Cuonglee Option

MuServer 1.02H(1.00.16) Pro by Net4Viet Team ( Best Server)

1.00.18GS+1.00.19 GS_CS by PhuThoTeam

MuServer 0.97N+Mod by Destruct

MuServer 0.97+Ver 2 by Destruct

Bản Server 1.00.16 VTM By Cuonglee

MuServer 0.97.04 Add Option+/post all Working, 3D Main (PhuTho team)

MuServer 1.02E Full by Eddy Mod

[Release] Best Server 1.00.16 + Command+Protocol VTM by DragonWall

LINK Video Hướng Dẫn Hoàn Chỉnh SEVER ...

1 - Cài đặt SQL Server 2000

Xem phim hướng dẫn: http://www.mediafire.com/?lcmli5ubxtm


2 - Tạo DB và Restore DBBAK

Xem phim hướng dẫn: http://www.mediafire.com/?t3wm94zq1hn

Lứu ý: Do phim hướng dẫn này mình làm ở bản server cũ nên thiếu 1 DB là MU2003_EVENT_DATA , bước tạo DB và restore MU2003_EVENT_DATA cũng tương tự như của MuOnline và Ranking nên bạn cứ theo đó mà làm theo

3 - Set Ram ảo

Xem phim hướng dẫn: http://www.mediafire.com/?indissdem1j


4 - Cài đặt No-Ip

Xem phim hướng dẫn: http://www.mediafire.com/?yd7qfagjmat


5 - Config Server

Xem phim hướng dẫn: http://www.mediafire.com/?4g6x49jsdh7


Hãy lưu ý 2 IP : 10.0.0.250 (IP Lan)amoc.myvnc.com (IP Wan)
Đây là IP của Server các bạn nên các bạn nên thay đổi lại.

Và thêm 1 lưu ý nữa: trong Server ở đâu là IP Lan thì các bạn thay thế lại thành IP Lan, còn chỗ nào là IP Wan thì các bạn thay thế lại thành IP Wan.

Và Nói Thêm ... Các Phần Hướng Dẫn Hết Sức tận Tình đã sẵn trong gói DOWNLOAD SEVER ....

Chỉ Việc DOWNLOAD > Giải Nén > Xem Hướng Dẫn > Cài Đặt > Vừa Ôm  Bà Xã ( ko có thì ôm ghệ ) vừa chơi > Vé Chaos Vé Luck Vé Re Solo 1 Mình Cũng Phê Chis ...
Game Blog

Xem thêm

Tin game mới

Xem thêm
 • Game thủ Avatar Star tiếp tục lên tiếng vì nạn hack

  Game thủ Avatar Star...

  Sau hơn 2 tháng kể khi chính thức phát hành tại Việt Nam, nạn hack trong game...

  17260 lượt xem
 • Game thủ Việt chê Đấu Phá PK nhàm chán

  Game thủ Việt chê...

  Trong ngày đầu mở cửa, game online Đấu Phá PK đã không thu hút được nhiều...

  12183 lượt xem
 • Game thủ “vò đầu bứt tóc” vượt ải update Cửu Âm Chân Kinh

  Game thủ “vò...

  Ngày 25/02/2014, GOSU chính thức cập nhật tuyệt học Quỳ Hoa Bảo Điển, Hấp...

  9748 lượt xem
 • Đôn Hoàng - Khám phá 1 thế giới lịch sử hư cấu

  Đôn Hoàng - Khám...

  Vào ngày 7 tháng 3 tới, Đôn Hoàng sẽ tiến hành thử nghiệm kỹ thuật lần...

  10451 lượt xem
 • Game độc The Mighty Quest for Epic Loot mở rộng cửa đón gamer

  Game độc The Mighty...

  The Mighty Quest for Epic Loot đã chính thức mở cửa không giới hạn game thủ.

  10734 lượt xem
 • Renegade X - Game bắn súng miễn phí mới ra mắt

  Renegade X - Game...

  Với Renegade X, game thủ sẽ được tham gia những trận đấu cân sức với 64...

  12162 lượt xem

Game Flash

Xem thêm
 • Gói bánh kẹo

  Gói bánh kẹo

  Cửa hàng bánh kẹo đang gấp rút đóng gói các sản phẩm để kịp giao cho...

  2261 lượt chơi
 • Ngọn tháp ma quái

  Ngọn tháp ma quái

  Đoàn tham quan đang rất háo hức tìm hiểu về những điều thần kỳ trong ngọn...

  1792 lượt chơi
 • Ninja siêu cấp

  Ninja siêu cấp

  Hãy nhập vai trở thành một ninja siêu cấp và hoàn thành một cách nhanh chóng...

  21872 lượt chơi
 • Khủng long săn thịt

  Khủng long săn thịt

  Dùng phím mũi tên điều khiển khủng long nhỏ di chuyển, phím A, W, S, D điều...

  2706 lượt chơi
 • Phòng thủ trong trường học

  Phòng thủ trong...

  Thiết lập hệ thống phòng thủ giúp thầy giáo chống trả các học sinh hư.

  4237 lượt chơi
 • Chiến công của Juniper

  Chiến công của...

  Trong khi Juniper dự tiệc tại nhà cô bạn thân Jody thì nhận được tin ngôi...

  1501 lượt chơi


 

Top games

Danger Strike

Danger Strike

Dander Strike là trò chơi bắn súng 3D vô cùng hấp dẫn....

http://game.tech24.vn/game-download/danger-strike-i8650.html

AirStrike 2 Gulf Thunder

AirStrike 2 Gulf Thunder

AirStrike 2 Gulf Thunder chứa những cỗ máy được trang...

http://game.tech24.vn/game-download/airstrike-2-gulf-thunder-i8649.html

European Escalation-RELOADED [...

European Escalation-RELOADED [ ISO Full ]

European Escalation đưa vào trò chơi của mình rất nhiều...

http://game.tech24.vn/game-download/european-escalation-reloaded---iso-full-i8556.html

Crysis 3 v1 3 - kactus (Full ISO)

Crysis 3 v1 3 - kactus (Full ISO)

Crysis 3 sẽ là tựa game hành động có công nghệ hoàn...

http://game.tech24.vn/game-download/crysis-3-v1-3---kactus--full-iso-i8555.html

Pro Evolution Soccer 2014-RELOADED

Pro Evolution Soccer 2014-RELOADED

Pro Evolution Soccer 2014 marks a new beginning for Konami's...

http://game.tech24.vn/game-download/pro-evolution-soccer-2014-reloaded-i8553.html

Jane's Advanced Strike Fighters

Jane's Advanced Strike Fighters

Là 1 tựa game hành động, JASF: Jane's Advanced Strike...

http://game.tech24.vn/game-download/jane-s-advanced-strike-fighters-i8552.html

Half-Life 2

Half-Life 2

Half-Life 2: The story continues the story of adventures of Gordon...

http://game.tech24.vn/game-download/half-life-2-i8550.html

Agarest Generations of War

Agarest Generations of War

Agarest: Generations of War - Exclusive game features Agarest:...

http://game.tech24.vn/game-download/agarest-generations-of-war-i8549.html

F1 2013

F1 2013

Codemasters đã công bố thời điểm phát hành chính...

http://game.tech24.vn/game-download/f1-2013-i8548.html

Dota 2 v580 Multilanguage +...

Dota 2 v580 Multilanguage + AutoUpdate (No-Steam)

Đây là bản Dota 2 của Valve, đã được config lại...

http://game.tech24.vn/game-download/dota-2-v580-multilanguage---autoupdate--no-steam-i8547.html